WhatsApp Sipariş

KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

(“AYDINLATMA METNİ”)

Ceylin Gold; müşterilerinin, iş ortaklarının ve ilişki kurduğu diğer kişilerin kişisel verilerinin korunması ile veri gizliliği ve güvenliğinin sağlanması bağlamında veri sorumlusu sıfatıyla faaliyetlerini sürdürür. Kişisel verilerin korunmasına yönelik işbu (“Aydınlatma Metni”) ilgililer bilgilendirmek maksadı ile dikkatinize sunulmaktadır.

 

Aydınlatma Metni, 6698 sayılı KVKK’nın 10. maddesi çerçevesinde ürün/hizmetlerin satışı, iadesi, bakımı veya onarımı esnasında elde edilen kişisel verilerin (adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz benzeri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi) (“Kişisel Veri”) işlenmesine ve bunlara ilişkin haklarınıza dair Ceylin Gold “Veri Sorumlusu” sıfatı ile aydınlatma yükümlülüğünün gerçekleştirilmesini sağlamak maksadıyla hazırlanmıştır. Ceylin Gold, Kişisel Veriler’in işlenmesi ile ilgili olarak KVKK kapsamında veri sorumlusu vasfına sahiptir. Kişisel Veriler, Ceylin Gold tarafından KVKK ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenlemelere uygun bir şekilde işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Ceylin Gold tarafından Anayasa ve KVKK uyarınca verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenir.

Arzu edilen hizmetlerin sunulması,

Ürün ve hizmetlerle ilgili stratejik planlamanın yapılması,

Bilgi güvenliği ile alakalı sürecin takip edilmesi,

Satış sözleşmesinin kurulması ve/veya gerçekleştirilmesi,

gibi amaçlar güdülerek işlenebilir

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Yasal Sebepleri

Kişisel Verileriniz, Ceylin Gold tarafından ürün/hizmet sözleşmesi kurulması ve bu ürün/hizmetlerle alakalı çalışmaların yapılması amacına dayanılarak toplanmaktadır.  Söz konusu hukuki sebeplerle toplanan Kişisel Verileriniz, Ceylin Gold tarafından KVKK’nın kabul ettiği temel kriterlere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda bu metinde ifade edilen amaç ve şartlara uygun olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Ceylin Gold, kişisel verilerinizi kanunlara uygun bir şekilde toplayacak ve amacı doğrultusunda işlendikten sonra kanuni süreler boyunca saklanabilmektedir. Kişisel verilerin işlenmesine dair amacın ortadan kalkması, sürenin sona ermesi veya ilgilinin talep etmesi halinde kişisel verilerin ortadan kaldırılması, anonim hale getirilmesi veya silinmesi sağlanacaktır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Ceylin Gold tarafından toplanan kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar, veri toplama yöntemleri ve yasaların verdiği hak ve yükümlülükler bağlamında yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren ilgililere, mahkemelere ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili engellerin ve taleplerin bulunduğu durumda yasal zorunluluklar hariç bilgi aktarımı kesinlikle söz konusu olmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin aktarılması ile alakalı teknik tedbirler Ceylin Gold tarafından alınmaktadır.

 

Veri Sahibinin Hakları

Anayasa tarafından kişilere sağlanan haklar çerçevesinde kişisel veriler ile ilgili ‘bilgi talep etme hakkı’ bulunmaktadır. Bu kapsamda Ceylin Gold kişisel verilerin sahiplerinden gelen talepleri değerlendirmek ve verilerin nasıl işlendiği, hangi durumlarda aktarıldığı gibi konularda veri sahibine bilgi sunmaktadır.

 

Kişisel veri sahiplerinin KVKK uyarınca aşağıda yer alan haklara sahip olduğu söylenebilir;

  • Kişisel verilerin işlenip işlenmediği,
  • Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili bilgi talep edilmesi,
  • Kişisel verilerin işlenmesine dair amaçlar ve bu amaçlara uygun bir politika güdülüp güdülmediği,
  • Kişisel verilerin işlenmesine dair eksik veya yanlışlıkların giderilmesini talep etme,
  • Kişisel verilen KVKK kapsamında silinmesi veya yok edilmesinin talep edilmesi,
  • Kişisel verilerin işlenmesi neticesinde bir sorun ortaya çıkıp çıkmadığının otomatik sistemler tarafından analizinin gerçekleştirilmesi ve çıkan sonuçlara itiraz edilmesi,
  • Kişisel verilerin işlenmesine dair sorunlardan kaynaklı hak kayıplarına karşı tazminat açılabilmesi haklarına sahiptir.

 

Veri Sahibinin Başvurusu

Kişisel verileri ile ilgili yukarıdaki haklarını kullanmak isteyen kimseler info@ceylingold.com adresinden bize ulaşarak talepte bulunabilir. Ceylin Gold kaynaklanmayan masrafların çıkması halinde kişisel verilere dair bilgi talep eden kişi masrafları üstlenmek durumundadır.

QR kodu

Ayarlar

Paylaş

Menü

Beğeni listesine kayıt yapmak için ücretsiz bir hesap oluşturun.

Oturum Aç

İstek listesine kayıt yapmak için ücretsiz bir hesap oluşturun.

Oturum Aç