WhatsApp Sipariş

Site Kullanım Şartları

SİTE KULLANIM ŞARTLARI

Sitemizi kullanmadan önce ‘Site Kullanım Şartları’nı okumanızı rica ediyoruz.

Web sitemizi kullanan kişiler/üyeler aşağıda sayılan şartları kabul etmiş sayılacaktır.

Web sitemiz ve sitemizde yer alan sayfalar Ceylin Gold tarafından elde tutulmaktadır. Kullanıcılar/üyeler aşağıda sayılan şartlara tabi olduklarını, sitede sunulan hizmet ve ürünlerden faydalanarak sözleşme imza etme hak, yetki ve ehliyetine sahip olduğunu, sözleşmenin okunması, anlaşılması ve şartların kabul edilmiş olmasını onayladığını beyan eder.

İşbu sözleşme ‘Site’ sahipleri ve ‘Kullanıcılar/Üyeler’ üzerinde hak ve sorumluluklar ortaya çıkarır. Taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde aşağıda sayılı şartları eksiksiz bir şekilde yerine getireceklerini kabul ve taahhüt eder.

 1. SORUMLULUKLAR
 2. Ceylin Gold, ürün ve hizmetlere dair fiyatların ve niteliklerin değiştirilmesi hakkını daima saklı tutar,
 3. Ceylin Gold, ürün ve hizmetlerin teknik aksaklıklar dışarıda bırakılmak koşulu ile üyelerin yararlandırılacağını vaat ve taahhüt eder,
 4. Kullanıcılar web sitesi ile alakalı tersine mühendislik yapmayacağını ve bu amaçla çeşitli çalışmalar gerçekleştirmeyeceğini beyan ve taahhüt eder. Kullanıcılar ayrıca sitenin kötüye kullanılması nedeniyle 3. Kişiler nezdinde ortaya çıkacak zarar ve sorumluluklardan dolayı hukuki ve cezai sorumluluğunu kabul eder.
 5. Kullanıcılar, site içinde zaman geçirirken diğer üyeleri veya 3. Kişileri yaralayıcı ifadeler kullanmayacağı gibi genel ahlaka aykırı ve terör faaliyetlerini öven işlemlerde de bulunmayacağını kabul eder. Söz konusu işlemlerin gerçekleşmesi neticesinde ortaya çıkabilecek olan zararlardan sorumlu tutulacak olan kullanıcılara karşı hukuki sürecin başlatılması Ceylin Gold saklı hakkıdır. Bu maksatla yargı mercilerinin bilgi talep etmesi halinde … gerekli bilgi ve belgeleri paylaşacaktır.
 6. Kullanıcılar arasındaki ilişkiler kişilerin kendi sorumluluğunda kabul edilir.
 7. Fikri Mülkiyet Hakları

2.1. İşbu websitesinde yer alan unvan, isim, marka, patent, tasarım ve diğer ayırt edici unsurlar sitenin işleteni ve sahibi olan Ceylin Gold’a aittir. Söz konusu unsurlar ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde korunmaktadır. Sitenin kullanılması veya ziyaret edilmesi bahse konu ayırt edici nitelik ve unsurların kullanılması hakkını tanımaz.

2.2. Sitede bulunan bilgilerin sahibinin izni olmaksızın kullanılması, çoğaltılması, yayınlanması, sunulması ve aktarılması kesinlikle yasaktır.

 1. Gizli Bilgi

3.1. Ceylin Gold, web sitesi üzerinden sunulan kullanıcılara dair bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Kişisel bilgiler; kişilerin ismi, soyismi, telefon numarası, cep numarası ve e-posta adresi gibi kullanıcının özel bilgilerini içermektedir. Bu bilgiler ‘Gizli Bilgi’ olarak kabul edilir.

3.2. Kullanıcılar, tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında sınırlı kalmak koşulu ile Ceylin Gold tarafından iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına izin verdiğini kabul ve beyan eder. Söz konusu kişisel bilgilerin müşterilere dair profil belirlemek ve buna uygun promosyon – kampanya oluşturmak amacı ile kullanılabilecektir.

3.3. Kişilere dair gizli belgeler resmi makamlardan usulüne uygun bir şekilde gelen talepleri karşılama maksadı ile ve kuralına uygun bir şekilde paylaşılır. Diğer durumlarda kişisel bilgilerin paylaşımı şart ve koşullara bağlıdır.

 1. Kayıt ve Güvenlik

Kullanıcılar, Ceylin Gold ile doğru ve eksiksiz bilgi paylaşmakla yükümlüdür. Aksi durumlarsa sözleşmenin ihlal edildiği kabul edilir. Kullanıcı, site üzerinde kurduğu profiline dair şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Güvenliğin ihlal edilmesi ile ortaya çıkan zararlardan … kesinlikle sorumlu tutulamayacaktır.

 1. Mücbir Sebep

Tarafların kontrol altına alması mümkün olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden kaynaklı olarak sözleşmenin getirdiği yükümlülüklerin ifa edilmesi imkânsız hale gelirse tarafların sorumlu tutulması söz konusu değildir. Bu durumda mücbir sebep süresince sözleşmenin aksıya alındığı kabul edilir.

 1. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme koşullarından bir tanesi veya bir kısmı uygulanamaz hale gelirse sözleşmenin diğer kısımları geçerliliğini korumaya devam edecektir.

 1. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Ceylin Gold, istediği durum ve koşullarda ürün ve hizmetlere dair şartları kısmen ya da tamamen değiştirme hakkına haizdir. Değişikliklerin sitede yayınlandığı andan itibaren geçerli sayılacağı ve değişikliklerin takip edilmesinin kullanıcı sorumluluğunda olduğu kabul edilir. Kullanıcılar siteyi kullanmaya devam ederek değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

 1. Tebligat

İşbu sözleşmeye dair bildirimler firmanın info@ceylingold.com E-posta adresinden kullanıcıların üyelik esnasında paylaştıkları e-posta adresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Kullanıcı bildirdiği tebligat adresinin üyelik esnasındaki adres olduğunu kabul eder. Değişikliğin 5 gün içerisinde siteye bildirilmesi zorunludur. Aksi durumlarda eski adrese yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır.

 1. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklara dair yargı yoluna başvurulması durumunda yetkili mahkeme Ceylin Gold’dur.

QR kodu

Ayarlar

Paylaş

Menü

Beğeni listesine kayıt yapmak için ücretsiz bir hesap oluşturun.

Oturum Aç

İstek listesine kayıt yapmak için ücretsiz bir hesap oluşturun.

Oturum Aç